top of page

พวกเราคือใคร

เราเปลี่ยนประสบการณ์การจ่ายเงินเดือนของคุณ

Sabypay เป็นบริการระบบคำนวณเงินเดือนออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและสามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งเป็นการกำหนดนิยามใหม่และปฏัวัติการคำนวณเงินเดือนแบบเดิมๆ ระบบสามารถทำเงินเดือนได้อย่างอัตโนมัติและง่ายต่อเจ้าของธุรกิจที่จะมุ่งเน้นไปดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจ ไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดทำเงินเดือนแบบเดิมๆ

About: About

ที่อยู่ของเรา
39, เจ้าพระยาจิวเวลรี่, ชั้น 4, พญาไท, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล
partnership@sabypay.com

bottom of page