top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin Singapore

ธุรกิจครอบครัว กับซอฟต์แวร์ Payroll ที่เหมาะสมในโลกของธุรกิจ มีบริษัทอยู่หลายรูปแบบหลายขนาด ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหากำไร บริษัทขนาดเล็ก รวมไปถึงสตาร์ทอัพ และอีกหนึ่งประเภทที่มีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ก็คือธุรกิจครอบครัว


ธุรกิจรูปแบบนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกภายในครอบครัวอย่างน้อย 2 คน ทั้งลูกหลาน เหมารวมถึงเครือญาติ หรือคู่สามี ภรรยา ของคนในครอบครัว รวมกับสมาชิกจากภายนอกครอบครัว ซึ่งอาจเป็นพนักงานทั่วๆ ไป หรือมีบทบาทหลักเป็นหุ้นส่วน เจ้าของร่วมก็เป็นได้ ธุรกิจครอบครัวมีข้อดีให้เห็นอยู่มาก ทั้งเรื่องความเชื่อใจ การได้สร้างฐานะทางการเงิน ชื่อเสียงให้แก่ครอบครัว และอีกมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีความท้าทายให้ต้องเจอ คุณอาจต้องเผชิญกับความตึงเครียดหากความเป็นญาติพี่น้องกลายมาเป็นข้อผูกมัดให้จำเป็นต้องจ้างญาติที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำงาน ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาต่อองค์กร การบอกเลิกจ้างงานก็เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความหนักใจ ที่สำคัญคือการแยกแยะหน้าที่ระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในที่ทำงานซึ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีเหตุผล


เพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าธุรกิจครอบครัวมีความละเอียดอ่อนในเรื่องการจ้างงานให้ต้องดูแลจัดการ การที่แผนก HR ของบริษัท มีกฎเหล็กที่เข้มแข็งในการทำบัญชีเงินเดือน หรือทำจ่ายค่าจ้างให้พนักงานจึงจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ส่วนนี้จะช่วยวางโครงสร้างบริษัทให้มั่นคงและเป็นไปตามมาตรฐาน ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเวลามาใช้ลงทุนกับกิจการได้อย่างถูกสัดส่วน อาจเป็นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ วางกลยุทธ์เจาะตลาด หรือมุ่งพัฒนา Soft Skills ของสมาชิกภายในองค์กรเพื่อให้พร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เป็นได้ ไม่ว่าองค์กรจะมีรูปแบบใด งาน HR ก็เป็นหน้าที่ที่ขาดไปไม่ได้ การบริหารจัดสรรค่าตอบแทนในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการ ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงและเหมาะสม เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้ การตั้งค่าซอฟต์แวร์ Payroll ให้เหมาะสมกับรูปแบบของบริษัทช่วยเสริมกำลังให้งาน HR ของบริษัทแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น


ค่าตอบแทนต้องเป็นกลางและเหมาะสม

ไม่ว่าสมาชิกบริษัทคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งทั่วๆ ไป ตำแหน่งที่สูง หรือเป็นญาติในลำดับที่ใกล้ชิดกับเรามากเพียงใด การจ่ายค่าตอบแทนหรือจำนวนเงินเดือนก็ควรอยู่ในอัตรามาตรฐานของตำแหน่งงานตามราคาตลาด และเป็นไปตามความสามารถของบุคคลนั้นๆ หากญาติของคุณอยู่ในตำแหน่งงานที่เทียบเท่ากับพนักงานซึ่งเป็นคนภายนอก ก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เท่ากัน ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกครอบครัวของคุณคนนี้ไม่ยอมทำงาน สิ่งที่คุณไม่ควรทำเป็นอันขาดคือการจ่ายเงินเดือนให้ตามปกติ เพราะนั่นอาจเป็นการแสดงให้พนักงานคนอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงสิทธิพิเศษของความเป็นญาติ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เป็นกลางที่เกิดขึ้นภายในบริษัท สร้างความไม่ไว้วางใจในหมู่พนักงาน ท้ายที่สุดอาจทำให้บริษัทต้องเสียพนักงานฝีมือคุณภาพไปก็เป็นได้


ซอฟต์แวร์ Payroll สร้างข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

อย่างที่ได้กล่าวในข้างต้นว่าการมีระเบียบข้อบังคับในส่วนงาน HR ที่มั่นคงเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม จะช่วยสร้างมาตรฐานในการจัดทำบัญชีเงินเดือนให้กับบริษัท ทั้งในส่วนของการจ่ายเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส รวมไปถึงการหักวันลา การมีซอฟต์แวร์เพย์โรลที่เป็นระบบคือคำตอบของการสร้างบรรทัดฐานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง ไม่เช่นนั้นแล้วอาจมีเหตุการณ์ที่ญาติซึ่งเป็นพนักงานหาทางรับสิทธิพิเศษเหนือกว่าพนักงานคนอื่นๆ ซอฟต์แวร์เพย์โรลจะเป็นเหมือนตัวกลางในการจ่ายเงินค่าตอบแทน หากตั้งค่าลงตัวแล้ว ระบบก็จะดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีเพิ่มเติมหรือน้อยกว่าค่าตอบแทนที่ควรจะได้รับ


ซอฟต์แวร์เพย์โรลมาพร้อมประโยชน์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของคุณได้มากมาย อย่างแรกคือความสะดวกสบายของการคำนวณเงินเดือน และการจัดทำบัญชีเงินเดือน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ถัดมาคือความแม่นยำของการคำนวณข้อมูลบัญชีเงินเดือน รวมไปถึงการหักภาษี และที่ขาดไปไม่ได้เลยคือการที่ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการเรื่องเอกสารตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย บริษัทจึงไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจแบบใดก็ตาม การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณจะช่วยให้การจัดการงาน HR เป็นไปอย่างราบรื่น

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page